Om Huser

Garden Huser har historie tilbake til vikingtida og var kirkegods fram til 1850. På midten av 1700 tallet ble garden prestenkesete og hovedbygningen som brukes i dag, ble satt opp av  Maren Binderup som var den første presteenken på Huser. Niels Joacim Vibe Stockfledt kjøpte garden i 1850 etter å ha vært prest i Finnmark i over 40 år. Han solgte gården videre til sin svoger Gerhard Wulff Christie som satte opp fjøset og stabburet som står på garden.Christie restaurerte hovedbygningen og mye er bevart bl.a. tapeten i midtstua. Etter hans død i 1919,  ble garden solgt til Ole Kristensen, oldefar til dagens eier, Lise Kristensen. Hun overtok drifta av garden i 1974. Femte generasjon Ola født 1980 og Ingrid født 1982 bor i Oslo og bidrar ved ulike arrangement.  I dag driver vi gardsturisme i tillegg til korn, sau og skogsdrift. Med sin beliggenhet nær Fenstad kirke og ved Norges mest vannrike elv, Vorma, var garden tidligere et trafikkknutepunkt. Sundstedet ble flittig brukt til brua over Vorma kom i Svanfoss i 1910.

I dag er stedet en oase av fred omgitt av kornåkere, med det gamle sundstedet som en attraksjon nede ved Vorma.

Personvernerklæring finner du her.