Om Huser

Garden Huser Ligger i Nes kommune, Norges kornkammer. Garden er på 450 da. med et kornareal på 250 da. Det dyrkes havre, bygg og hvete. Ca 50 da er beitemark. De resterende 150 da er hagaskog som rammer inn gården.

I tillegg til korn, skogsdrift, sau, gris, hest, alpakka og frittgående høner driver vi gardsturisme I samarbeid med Wonderinn. 

Gardsturisme

Garden har gamle hus som ikke kan benyttes i moderne landbruksdrift. Dette var utgangspunktet for at eier begynte med gardsturisme. i 2012 ble stabburet ryddet og ga plass for gardsbutikk, kafe og galleri. Mormorhuset ble istandsatt med en leilighet i hver etasje. I 2020 sto fjøset ferdig og ble godkjent som forsamlingslokale. Målet var å starte velværeturisme basert på gardens ressurser.

12.03. 2020 kom pandemien og slo beina unna den satsingen. Alt som var booket og planlagt ble avlyst eller utsatt. I mai banket Wonderinn på døra – et ungt par som hadde satset på overnatting i spektakulære speilglasshytter. De ønsket å ta i bruk fjøset som servicebygg og storstue og etablere overnatting på garden. Både eier, Nes kommune og Innovasjon Norge var positive til ideen og i løpet av kort tid var nødvendige tillatelser i orden og hyttene på plass. Allerede høsten 2020 kom de første overnattingsgjestene. I 2022 har Wonderinn økt overnattingskapasiteten med en gjeterhytte og to domer. I tillegg er speilglasshyttene flyttet ned til elva.

Det betyr at garden nå har overnattingsplass til 26 gjester, et forsamlingslokale med plass til 100 gjester og et stabbur med galleri og gårdsbutikk. I tillegg benyttes deler av hovedbygningen til brudesalong og mindre middager.

Pandemien har langsomt sluppet taket og sommeren 2022 har vi fullt belegg med bryllup hver helg. Ideen om velværeturisme kan starte opp igjen og målet er å fylle opp fjøset og overnattingsplassene på hverdager fra 2023. I tillegg vil vi fortsatt satse på helårsturisme for opplevelslystne gjester som ønsker en spennende overnatting.

Vi har et ønske om å satse på økologisk og regenerativt landbruk og bruke garden som en arena der gjestene blir bedre kjent med kornbygda Nes og landbruket som ressurs. Samarbeidet er særlig spennende fordi Wonderinn trekker til seg et kundesegment som ikke tradisjonelt ville dratt på gardsbesøk.

Wonderinn og eier av Husergard er enige om å samarbeide videre med å utvikle grønn turisme basert på garden som ressurs. Beliggenheten i Nes, Norges kornkammer er en viktig arena for å synliggjøre norsk landbruk. Nærhet til Vorma, til Oslo og Norges hovedflyplass gjør garden attraktiv for overnattingsgjester og andre besøkende.

Kultur

Garden driver med kornproduksjon, skog ,dyr og grønn turisme. Vi fremmer lokal matkultur, kunst, kultur og tradisjonell byggeskikk. Eksempler på å ta i bruk lokal mat: rabarbra, honning, skvallerkål og nesle er på matbordet til gjester.
Kompostering er etablert og omlegging til permakultur i hagen er i startfasen.
Lokale og profesjonelle artister inviteres inn på bla galleriet og til å formidle ulike kunstuttrykk.
Vi har to årlige teateroppsetninger basert på lokalhistorie der vi samarbeider med lokale krefter. Skolene inviteres til besøk og samarbeid.
Samarbeidet gjennom Kulturminnebøndene medfører besøk fra fjern og nær. Målet for Kulturminnebøndene er å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien av bygnings- og kulturarven. Vi vil skape entusiasme og engasjement for kulturminner, definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem.

Garden har også internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus og Kulturrådet. I 2022 – 24 samarbeider vi med Roznava, en by i Slovakia der de istandsetter et gammelt kloster til kulturhus slik vi istandsetter fjøset til kulturhus.

Beliggenhet

Garden ligger i Vormadalen, et kulturhistorisk landskap av nasjonal
interesse. Garden ligger ned mot elva Vorma, med en gammel hage med sauna, brygge og
sandstrand.
Garden har historie langt tilbake og var tidligere kirkegods. Husene er fra 17 – 1800 tallet
Hovedbygningen er i hovedsak bolig for eier med familie, men midtstua med tapet fra 1800
tallet leies ut til middager, konferanser og brukes som brudesuite i forbindelse med
brylluper.

Gamle tømmerbygninger på tunet og spektakulære overnattingshytter vakkert plassert i jordbrukslandskapet gir gjestene en etterlengtet ro. Velværetilbud som jacuzzi, sauna og interiør og eksteriør i særklasse gir en opplevelse av luksus.

Teglsteinsfjøset i to etasjer på 200 m2 er istandsatt til bruk som selskapslokale i
sommerhalvåret. Lokalet er et ettertraktet bryllupslokale. Stabburet benyttes til galleri,
gardsbutikk og kafe. Mormorhuset, et tidligere stabbur i tømmer, har to leiligheter som leies
ut som AirB&B.


Gardshistorie

Garden har vært i familiens eie siden 1919. Dagens eier, Lise Kristensen, overtok drifta av garden i 1974. Femte generasjon Ola født 1980 og Ingrid født 1982 har flyttet ut men bidrar ved ulike arrangement.

Garden ble sannsynligvis etablert i steinalderen. Med sin beliggenhet ned til Vorma og nær Fenstad kirke, var garden tidligere et trafikk-knutepunkt. Garden var kirkegods fram til 1850. Den har vært både prestegard og presteenkesete. Garden ligger i ei hensynssone til Nes kommunes kulturminneplan og har fått et severdighetsskilt som markerer gardens historiske verdi..

På kirkegården ved Fenstad kirke finner du gravstenen til den første presteenka, Maren Binderup og til de siste eierne Velgjerd, Ole, Gerda og Odd Kristensen og deres sønn Ole Viggo

Den første registrerte bruker er Knut i 1593. Deretter fulgte flere brukere til det ble presteenkesete i 1763.

  • 1763 – 1788 Maren Binderup f Wendelboe i 1712 på Venstøp, Gjerpen prestegård i Telemark – 9 barn (g. m. Andreas Binderup 1733 – 51)
  • 1788 -1795 Mette Christine Monrad f Levin Grønvold i 1720 på Akershus festning – 2 barn (g.m. Niels Monrad 1751 – 82)
  • 1799 – 1839 Anne Rosing f Holter Grønvold i 1763 på Skoftestad i Frogn- ingen barn (g.m.Thomas Rosing 1797 – 99)
  • 1850 Nils Christian Vibe Stockfledt kom til Nes etter å ha vært prest i Finnmark i 40 år.
  • 1854 Gerhard Wullf Christie kjøpte av sin svoger.
  • 1919 Ole og Velgjerd Kristensen. Deres etterkommere eier gården i dag.
  • 1950 Gerda og Odd Kristensen
  • 1974 Lise Kristensen
  • 1977 Lise Kristensen og Arne Sundli
  • 1991 Lise Kristensen

Drifta av garden er basert på gardens ressurser, landbruket og kulturhistorien. Det er en
målsetting å tilby garden som et velværetilbud til ulike grupper og/ eller en arena for
kunstnerisk aktivitet. Artist in residence er et tilbud vi ønsker å utvikle videre.

Personvernerklæring finner du her.