Priser

Overnatting

Priser på overnatting finner du på Wonderinn.no

Lokalleie:

Møkkakjelleren og midstua i hovedbygning leies ut hele året.

Storsalen i Kulturfjøset leies ut i sommerhalvåret.

Vi har egne bryllupspakker som inkluderer overnatting

Ta kontakt på mail til husergard@gmail.com. Merk med bestilling
Mer info på tlf 47024039