Kulturminnebøndene

Målet med Kulturminnebøndene er å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien av bygnings- og kulturarven. Vi vil skape entusiasme og engasjement for kulturminner, definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem. Mer info på Facebook og www.vesetgard.no

Velkommen til guidet ravinevandring på Villblomstenes dag 14.juni 2020!
 
Oppmøte vekta ved Esval miljøpark kl. 16:00
Påmelding til: kulturminnebondene@gmail.com innen 12.juni.
 
I år tar vi en ny sving på ruta, krever påmelding og bruker flere guider slik at vi kan vandre i mindre grupper.
Etter innarbeidet trasé gjennom blomstereng/slåtteng og naturmangfoldet nedover Vesetravina følger Løytnantstien, spisse ravinerygger og gravhauger.
Årets vandring blir en rundtur slik at vi unngår felles transport. Oppmøtet, start og mål, blir på parkeringsplassen ved vekta i innkjøringen til Esval Miljøpark. Slik blir det korona-reviderte programmet også en mulighet til å se kontrasten mellom det uberørte ravinelandskapet og det som er gjenfylt med masser .
 
Påmelding
Arrangementet er gratis, men i år må vi på grunn av Covid-19 sette maksimumsgrense på deltakere og kreve skriftlig påmelding med navn og telefon. Biolog Kåre Homble guider som vanlig, men blir supplert med Sverre Solberg og Gaute Mohn-Jenssen. Deltakerne blir møtt og guidet helt fra parkeringsplassen ved Esval. Årets rast blir ved Hol gård ved Vorma. Ta gjerne med niste. Husk godt fottøy.

Ravinevandringen inngår som en del av juni-arrangementene Gardimellom Vegalangs.

 

Arrangementer i 2018. 

Arrangementer i 2017.