Kulturminnebøndene

Ravinevandring med Kåre Homle torsdag 20.06 2019 kl 17.00. Start fra Veset. Skyss tilbake for de som ønsker det. For mer info: kontakt husergard@gmail.com

Målet med Kulturminnebøndene er å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien av bygnings- og kulturarven. Vi vil skape entusiasme og engasjement for kulturminner, definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem. Mer info på Facebook og www.vesetgard.no

Arrangementer i 2018. 

Arrangementer i 2017.