Utleie

På Huser kan du leie lokaler til møter, utstillinger og selskaper. Per i dag tilbyr vi følgende lokaler:

  • Stabburssalen | 65 kvm – Utstillinger og selskaper
  • Midtstua | 25 kvm – Møter og mindre selskaper

Vi kan også hjelpe til med bevertning. Ta kontakt via husergard@gmail.com for et uforpliktende tilbud!

Velkommen til gards!