Hjem

Velkommen til Huser, en perle ved Vorma. Vi er i oppstartsfasen for gardsturisme. Følg oss på Facebook

Dette er ideer hvis markedet vil og vi får det til:
1. bokkafé og butikk med salg av lokale produkter
2. stabburssal på 65 m2 for utstillinger og selskaper (50 – 60 personer)
3. møterom på 25 m2 i hovedhuset. (maks 20 personer)
4. bryggeplass
5. gammelt ferjeleie med sitteplass for den som trenger en hvil
6. nyrestaurert leilighet i hovedhuset (ukesutleie)
7. Vormas beste fiskeplasser
8. Utleie av kano/båt/sykkel