• Internasjonal konferanse – åpen for alle

  Bunaden er ikke bare norsk – Hvordan nasjonalkulturen blir påvirket av immigrasjon.
  Our National costume is not only Norwegian – How immigration affects our National culture

  En europeisk delegasjon fra Kroatia, Island , Spania, Italia, Tyskland og Kristiansund er spesielt inviterte gjester sammen med frivilligheten, Nes kommune og medlemmer i Hanen Viken
  Målet er å øke vår interkulturelle kompetanse. 
  Vi har særlig fokus på å presentere hvordan vi mottar nye innbyggere i Nes, men har også fokus på liket og forskjeller mellom nasjoner, folkehelse og Det europeiske kulturarvåret.

  Konferansen starter med to korte foredrag 
  Om å gå på tur – et norsk fenomen? Soroya fra Afghanistan
Norsk kulturarv – hvor kommer den fra? MIA

  Deretter får våre inviterte gjester sammen med publikum anledning til å utveksle erfaringer rundt ulike spørsmålstillinger. Ordstyrere for de ulike temaene, er en kommunalt tilsatt sammen med en frivillig (innvandrer og norsk)
  Konferansen er på engelsk og åpen for alle. Mer info legges ut på Hanen.no og Husergard.no. Konferansen er gratis og åpen for alle.

  Bildet er fra dyre gård. Fotograf er Tommy Tindlund.

Comments are closed.