• Dagsseminar Permakultur og Skogshage

  05Sep2020

  Lær hvordan hver enkelt av oss helt konkret kan bidra til å redusere verdens miljøutfordringer.

  Fra 10:00 Til 18:00

  1500

  Målet for kurset er å gi deltagerne en opplevelse av regenerativ dyrking i praksis, ved bruk
  av permakulturprinsipper. Kurset vil være nyttig for hageeiere, gårdbrukere, slow food-
  aktivister, miljøvernere og alle mennesker med kjærlighet til jorden. På kurset vil du få
  informasjon om en måte hvor hver enkelt av oss helt konkret kan bidra til å redusere verdens miljøutfordringer.

  Permakulturdesign – hva er det?
  Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen.
  Kort sagt betyr det å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere
  funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Slik skapes et stabilt og
  vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende
  menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.
  Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur, altså ett mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten. Hovedmålet med permakultur er å skape stabile produktive økosystemer som fungerer og er i pakt med naturen. For å oppnå dette har permakultur en del retningslinjer og planleggingssystemer.

  Permakultur inneholder også en grunnleggende livsetikk som tilkjennegir den indre verdien i hver en levende ting. Et tre er noe av verdi i seg selv, uavhengig av den økonomiske verdi den har for oss. At det lever og fungerer er det som er av betydning. Det gjør sin del i naturen med å resirkulere biomasse, produsere oksygen, beskytte små dyr, bygge opp jorden osv.

  Permakulturetikk er en moralsk overbevisning i forhold til det å overleve på planeten vår. I
  permakultur snakker vi om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for menneske og fordeling av overskuddstid, penger og materialer i forhold til dette. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk. Arbeidet er organisert i nettverk.

  Målene for helgetreffet er å gi deltagerne:

  • anledning til å studere noen av permakulturdesignprinsippene
  • en lærerik erfaring i bruk av designprinsippene på et konkret sted.
  • en positiv opplevelse av permakultur slik den kan brukes til å utvikle en hage uansett hvor det ligger eller hvor stort det er.


  Seminarleder Jan Martin Bang er født i Oslo og vokste opp i England hvor han studerte
  arkeologi, geografi, filosofi, pedagogikk og jordbruk. Han har arbeidet med miljøprosjekter i kibbutz-bevegelsen og i Midt-Østen, vært medarbeider på Camphill Solborg økolandsby og aktiv medlem av styret i Norsk Permakulturforening siden 2000. I 2006 ble han tildelt diplom i permakultur.

  Han har skrevet flere bøker om miljø og fellesskap:
  ”Ecovillages – a Practical Guide to Sustainable Communities”, 2005.
  “Growing Eco Communities – practical ways to create sustainability”, 2007.
  ”Sakhnin – a portrait of an environmental peace project in Israel”, 2009.
  ”The Hidden Seed – the story of the Camphill Bible Evening”, 2009.
  ”A Portrait of Camphill – from founding seed to worldwide movement”, 2010.
  ”Permaculture – A Spiritual Approach”, 2015
  ”Permaculture – A Student’s Guide to the Theory and Practice of Ecovillage Design”, 2015.

  Program:
  Lørdag 5. september

  09 30
  Ankomst og noe å bite i

  10 00
  Introduksjon av deltagere. Navnelek. Program og logistikk.
  Permakultur. Prinsipper, etikk og bakgrunn.
  Tur rundt stedet: jord og planter, hagedesign og skogshage.
  Pause med forfriskninger når det passer.
  Permakultur design med fokus på hage og skogshage.

  13 00
  Lunsj

  14 00
  Paradigmeskiftet, hvordan jord, planter og ernæring passer inni vår livsstil.
  Pause med forfriskninger
  Praktiske Permakultur tips for hage og mat. Designspørsmål
  Kort film om Permakultur jordbruk og skogshagedesign.
  Veien videre, hva tar vi med oss, evaluering.

  18 00
  Avslutning og avreise.

  Påmelding og mer informasjon:
  Påmelding til husergard@gmail.com

  Pris kr. 1500 inkl kursmateriell, lunsj og forfriskninger underveis

  Faktura sendes deltakerne på e-post ved påmelding, og må være betalt før
  kurset.

  Overnatting kommer i tillegg. Pris kr 600,- for enkeltrom. Ved flere på et rom,
  koster det kr 500 pr person. Vil du overnatte ute, så kan du ta med eget telt.
  Pris kr. 100. Tilgang kjøkken og bad.

  Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Permakulturforening
  www.permakultur.no

  Legg til i kalenderen din

Comments are closed.